Rudolf Steiner – Tajemnice pszczół. Audiobook PL cz. I

Krummi Art
Krummi Art
Rudolf Steiner - Tajemnice pszczół. Audiobook PL cz. I
/

Wykłady wygłoszone w Dornach, zamieszczone w tomie GA 351 w katalogu Dzieł Zebranych Rudolfa Steinera.
Oryginalny tytuł: Über das Wesen der Bienen, wydany w 1988 roku przez Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach/Szwajcaria.
Przekład: Michał Waśniewski
Redakcja: Ewa Waśniewska
Projekt okładki: Zdzisław Krause
Ilustracja na okładce: Piotr Waśniewski – KAOSSIX
Copyright 1965 by Rudolf Steiner Nachlassverwaltung Dornach/Schweiz
Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2015

0:00 Intro
0:37 Rozmowa o pszczołach
3:25 Wykład I, Pszczoła i człowiek:
Nektar i pyłek jako pożywienie pszczół. Wosk Pszczeli. Budowa plastra. Królowa pszczół. Królowa jako istota Słońce; pracownice jako istoty Słońca i Ziemi; trutnie jako w pełni istoty Ziemi. Męskie zapłodnienie pochodzące z sił ziemskich, zdolności żeńskie do rozwijania jaj pochodzące ze Słońca. Lot godowy i zapłodnienie królowej. Rojenie się pszczół. Znaczenie pszczelego jadu. Dobroczynne działanie miodu. Kuracja miodem u dzieci z krzywicą. Sztuczne hodowanie pszczół. Głęboki szacunek należny pszczołom.

48:21 Wykład II, O postrzeganiu pszczół:
Omówienie z czasopisma Schweizerischen Bienen-Zeitung pt. “Czy pszczoły widzą niewidzialne dla nas barwy”? Węch i smak u pszczół. Postrzeganie barw i światła przez pszczoły. Świecenie młodej królowy. Silne odczuwanie przez pszczoły działania chemicznego wywołanego światłem. Subtelny zmysł węchu u kotów. Węch psów policyjnych. Sztuczne dokarmianie pszczół. Dodatek herbatki rumiankowej przy dokarmianiu pszczół.

1:21:05 Wykład III, Miód i kwarc:
Kuracja miodem. Rola mleka u dzieci i miodu u dorosłych. Siła kwasy krzemowego w człowieku. Siły kształtujące pszczołę. Kwarc jako lekarstwo przy nietolerancji spożywanego miodu. Dobroczynna kuracja miodem. Przyzwyczajenie pszczół do pszczelarza.

2:11:21 Wykład IV, O miodzie:
Rozpoznawanie pszczelarza przez pszczoły. Hodowla pszczół w gospodarstwie rolnym. Uczciwa cena miodu. Nienaturalna produkcja mleka. Środek przeciwko pryszczycy. Słabe cielęta przy hodowli krów nastawionej na wysoką wydajność mleka. Alergia na miód. Reakcja pszczół na światło elektryczne. Wpływ znaków Zodiaku na wytwarzanie miodu.

Dźwięki tła:
Relaxing Sounds Of Nature – Relaxing Sounds of Bees and Birds
https://www.youtube.com/watch?v=iiiDT_XoZls

Nie posiadam praw autorskich, prezentuję jedynie swoje umiejętności lektorskie.

Leave a Reply