Rudolf Steiner – Świat zmysłów i świat ducha. Audiobook PL cz. I

Krummi Art
Krummi Art
Rudolf Steiner - Świat zmysłów i świat ducha. Audiobook PL cz. I
/

Wykłady wygłoszone w Hanowerze od 28.12.1911-01.01.1912 r. (tom GA 134 w katalogu Dzieł Zebranych Rudolfa Steinera)
Niniejsze wydanie jest zgodne z oryginałem niemieckim: Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes wydanym w 1979 roku w wydawnictwie Rudolf Steiner Verlag w Dornach/ Szwajcaria.
Tłumaczenie: Michał Waśniewski
Redakcja: Ewa Waśniewska
Ilustracja na okładce: Ninetta Sombart
Copyright: 1979 by Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung, Dornach/Schweiz
Copyright: for the Polish edition by Wydawnictwo GENESIS, Gdynia 2002

0:00 Intro
0:30 Wykład I, Hanower, 27.12.1911
Walka materialistycznego myślenia i odczuwania ze światopoglądem duchowym. Człowiek akceptujący Boga i człowiek oddalony od Boga. Kształtowanie myślenia poprzez uczucie zdumienia, uwielbienia i współbrzmienia z przejawami świata.
45:53 Wykład II, 28.12.1911
Pogodzenie się z rozwojem świata. Władanie woli w świecie zmysłów. Władanie mądrości w świecie powstawania i przemijania. Dobro jako zasada stwórcza, zło jako zasada niosąca śmierć.
1:30:24 Wykład III, 29.12.1911
Tajemnice życia. Zakłócenie równowagi przez wpływ lucyferyczny. Nieregularne połączenie czterech członów ludzkiej natury.

Dźwięki tła:
TunesToGo – One Hour Meditation Music in 432Hz Tuning
https://www.youtube.com/watch?v=ZW4hIav2-Zc

Nie posiadam praw autorskich, prezentuję jedynie swoje umiejętności lektorskie.

Leave a Reply