Rudolf Steiner – Duchowe hierarchie i ich odzwierciedlenie w świecie fizycznym. Audiobook PL cz. I

Krummi Art
Krummi Art
Rudolf Steiner - Duchowe hierarchie i ich odzwierciedlenie w świecie fizycznym. Audiobook PL cz. I
/

Wykłady wygłoszone 12-18.04.1909 r. w Düsseldorfie (tom GA 110 w katalogu Dzieł Zebranych Rudolfa Steinera)
Tytuł oryginału: “Geistige Hierarchien und ihre Wiederspiegelung in der physischen Welt”
Copyright 1981 by Rudolf Steiner – Nachlaßverwaltung, Dornach/Schweiz
Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo GENESIS, Gdynia 1995
Translation Copyright by Wydawnictwo GENESIS, Gdynia 1995
Redakcja: Michał Waśniewski

Wykłady I – III
Wykład I:
Pramądrość a zagadka człowieka. Nowy impuls rozwoju wniesiony przez Chrystusa. Braterstwo tajemnych szkół Zachodu jako ochrona nowych misteriów. Mędrcy starych misteriów i wzajemne przenikanie się duchowych i materialnych prądów. Nauka Dionizjusza Aeropagity o hierarchiach duchowych i ciałach niebieskich.
Wykład II:
Objaśnienie nauki świętych Rischi na przykładzie Bhagawad Gity. Cztery żywioły elementarne. Duchowe badanie ognia. Praca istot elementarych i ich stopniowe uwolnienie przez duchową pracę człowieka. Głębokie znaczenie starych zwyczajów składania ofiar. Istoty elementarne dnia i nocy, rosnącego i malejącego Księżyca, obiegu Słońca.
Wykład III:
Kolejne wcielenia planetarne Ziemi. Zadanie Ziemi jako urzeczywistnienie człowieczeństwa w istocie jaźniowej. Kolejne stopnie jestestw duchowych. Droga dawnego Saturna od wewnętrznego ciepła duszy do ciepła zewnętrznego. Uwolnienie planet przez hierarchę Tronów. Człowieczeństwo Archaniołów na dawnym Słońcu. Słoneczna noc i słoneczny dzień.

Dźwięki tła:
Relax Music Meditation – [ No Copyright ] Soft Piano Music For Relaxation
https://www.youtube.com/watch?v=DRnyxlaqqLk

Nie posiadam praw autorskich, prezentuję jedynie swoje umiejętności lektorskie.

Leave a Reply