Lao Tsy (Laozi) – Wielka Księga Tao (Daodejing -Tao Te Ching) – Audiobook PL część I

Krummi Art
Krummi Art
Lao Tsy (Laozi) - Wielka Księga Tao (Daodejing -Tao Te Ching) - Audiobook PL część I
/

Wielka Księga Tao, tłumaczenie z starochińskiego Jarek Zawadzki ( www.taote.republika.pl )
Tao Te Ching, opis i uzupełnienie Wojciech P. P. Zieliński ( www.tao-te-ching.8segment.pl )
——
0:00 Intro
0:39 1. Istota Drogi
3:22 2. Prawdziwa siła zaniechania
6:58 3. Pokora
9:33 4. Bezkresna tajemnica
11:54 5. Bezcelowość
13:38 6. Spełnienie
15:07 7. Ochronne światło
16:43 8. Droga wody
18:41 9. Umiar
20:00 10. Mroczne lustro
22:25 11. Pożytek z nieistnienia
23:51 12. Nadmierne pragnienia
25:15 13. Środek wszechświata
27:49 14. Doświadczenie tajemnicy
30:41 15. Manifestacja Tao w człowieku
31:55 16. Powrót do korzeni
33:12 17. Sekretne przywództwo
34:46 18. Upadek etyki
35:57 19. Powrót do prostoty
37:27 20. Nieprzyzwoita odmienność
40:37 21. Odnajdując Tao
42:33 22. Jedność
45:04 23. Akceptacja nieodwołalnego
47:45 24. Nadmiar
49:25 25. Twórcza podstawa Tao
50:47 26. Spokój
52:15 27. Doświadczenie
55:03 28. Znajomość całości
57:39 29. Nie podejmując działania
58:41 30. Ostrzeżenie przed przemocą
1:01:09 31. Praktyka pokoju
1:04:09 32. Gdyby Tao można było dostrzec
1:06:26 33. Cnota
1:07:44 34. Kontrola
1:09:43 35. Życzliwy gospodarz
1:11:20 36. Pokonywanie przeciwieństw
1:12:49 37. Doświadczanie przywództwa
1:14:30 38. Dyskusja o cnocie
1:18:28 39. Korzenie
1:22:22 40. Być i nie być
1:23:11 41. Jednakowość i różnorodność
1:26:35 42. Transformacje umysłu

Dźwięki tła:
Cindy Locher – The Relaxation Works – Morning Mist
https://www.youtube.com/watch?v=vTjb5BSt4S4

Nie posiadam praw autorskich, prezentuję jedynie swoje umiejętności lektorskie.


Leave a Reply