José Carlos Somoza – Listy od zabójcy bez znaczenia. Audiobook PL cz. I

Krummi Art
Krummi Art
José Carlos Somoza - Listy od zabójcy bez znaczenia. Audiobook PL cz. I
/

Przełożyła Agnieszka Rurarz
Tytuł oryginały: Cartas de un asesino insignificante
Redakcja: Maria Mirecka
Redakcja techniczna: Zbigniew Katafiasz
Korekta: Stanisława Staszkiel

Copyright:
1999 by José Carlos Somoza
for the Polish edition by MUZA SA, Warszawa 2005
for the Polish translation by Agnieszka Rurarz

Nagranie we współpracy z Marią B. S.

Dźwięki tła:
Relax Music Meditation – [ No Copyright ] Coffee House Jazz | Calm Jazz Music
Stream of Melodies – No Copyright | Calm Jazz Music | Background Chill | Cafe Music
Goolooloo Vlog – [No Copyright] Long Hour Cafe Music

Nie posiadam praw autorskich, prezentuję jedynie swoje umiejętności lektorskie.

Leave a Reply