Jacek Leszczyński – Kodeks rycerski, Droga wzniesienia. Audiobook (całość)

Krummi Art
Krummi Art
Jacek Leszczyński - Kodeks rycerski, Droga wzniesienia. Audiobook (całość)
/

Wydanie III (uzupełnione), 2018 Kraków

Redakcja: Jacek Leszczyński
Projekt okładki: Jacek Leszczyński
Skład: Jacek Leszczyński

0:00 Intro
0:37 Dedykacje
1:19 Prolog
03:33 Rozdział 1 – Kodeks Rycerski – BHP Wzniesionego
08:33 Rozdział 2 – Boska Energetyka
10:49 Rozdział 3 – Droga Wzniesienia,
11:21 Etap 1 – Integracja własnego światła symbolizowanego przez 12 apostołów, Chrzest
12:31 Pierwsza próba – trzykrotne zanurzenie się w świetle
17:52 A gdy coś nie wyjdzie?
18:55 A gdy opuścisz pustynię?
19:38 Etap 2 – Integracja światła duszy:
20:07 1. Próba wiary
21:47 2. Próba intelektu
22:47 3. Próba siły
26:12 Integracja duszy
37:55 Integracja Duszy – Ważna wskazówka!
48:08 Rozdział 4 – Pustynia – Kraina wirującego słońca, Moje pierwsze wejście na pustynie
52:24 Koronacja
57:29 Rozdział 5 – Pustynia – Kraina zmienna
1:20:32 Pustynia – 4 bramy, którymi można opuścić to miejsce
1:23:59 Rozdział 5 – Wskazówki praktyczne
1:24:27 Moda na przebudzenie – większość tak zwanych nauczycieli to udawacze!
1:25:39 Channeling – nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie!
1:28:40 Oddech – techniki oddechowe
1:37:11 Skrócony opis drogi
1:39:52 Rozdział 6 – Trzy Dni Ciemności
1:40:34 Rozdział 7 – Próba Ognia
1:43:35 Rozdział 8 – „Ryba” – Znak Jonasza
1:54:38 Rozdział 9 – Ostatni etap pustynnego życia
1:55:38 Rozdział 10 – Mity i prawdy dot. kościołów chrześcijańskich dzisiejszych czasów
1:56:03 Sakramenty święte
1:56:19 Chrzest
2:02:16 Bierzmowanie
2:05:08 Eucharystia
2:06:19 Pokuta
2:08:39 Namaszczenie chorych
2:10:14 Święcenia
2:11:40 Małżeństwo
2:12:42 Rzeczy wymagające sprostowania:
2:13:02 1. Grzech to kłamstwo! Nie ma czegoś takiego jak grzech!
2:17:12 2. Niebo i piekło – a może nieba i piekła?
2:21:53 3. Bóg czy może Bogowie?

Muzyka tła:
Liborio Conti – Free No Copyright Relaxing Music 432 Hz
https://www.youtube.com/watch?v=8Xw5f8CuQ5c

Nie posiadam praw autorskich. Prezentuję jedynie swoje umiejętności lektorskie.


Leave a Reply